Jakten

   Gärdsbo-Hällby-Islingby

Jaktvårdsförening

Gärdsbolagen

Jaktledare Anders Lindholm

Tel:070-6528951

Hällby-Islingby

Jaktledare Arne Hemlin

tel:070-3405463

  Föreningens tilldelning är enligt förhandsbesked 16 st älgar

fördelade på 2 tjurar , 4 kor samt 10 kalvar.