Hem

   Gärdsbo-Hällby-Islingby

Jaktvårdsförening

Välkommen till GHI-

Jaktvårdsförening


Nu återstår bara 1 hjortkalv av säsongens tilldelning. Om ni skjuter hjortkalv så meddela det så fort som

möjligt så att det kan läggas ut för kännedom.

Maila :admin@ghijaktforening.se


Dom förutbestämmda samjakterna är över men det

återstår ännu 4 kalvar om vi ska fylla tilldelningen.

Därför försöker vi även nästa helg.

Samling för alla som kan den18/1 kl 08:00

vid Brovagranen.Kontakt

Datum för samjakt på älg bestämdes till 2:a november, 30:e november 14:e december och 11:e januari. 11 januari inriktas på hjort om vi har sådana oskjutna och samordnas om möjligt med områden runt oss.