Hem

   Gärdsbo-Hällby-Islingby

Jaktvårdsförening

Välkommen till GHI-

Jaktvårdsförening
Obs !  Obs!  Obs!

Då  dagens situation inte medger att det hålls möten på vanligt sätt

är det bara att se tiden an. Om markägarmötet som skulle ha hållits inte

kan genomföras före det nya jaktårets början kommer arrendena betalas ut

enligt nu gällande avtal. När sedan markägarmötet kan genomföras och om det föranleder någon ändring av arrendepriserna kommer det att justeras

retroaktivt.Glöm inte att rapportera in vad ni skjutit under jaktåret.

Lämna in rapportfliken till era jaktledare eller någon i styrelsen.

Eller  använd rapportsidan här !!!!

Rapporterna  SKALL vara inne senast sista mars !!!!Kontakt