Hem

   Gärdsbo-Hällby-Islingby

Jaktvårdsförening

Välkommen till GHI-

Jaktvårdsförening


Föreningens tilldelning av Kronhjort är 1 hjort, 2 hindar och 3 kalvar. Om ni skjuter hjort så meddela det så fort som

möjligt så att det kan läggas ut för kännedom

Sidan är under konstruktion och redigeras fortlöpande.

Synpunkter och önskemål mottages tacksamt.


Kontakt

Till ersom ska jaga bock den 16:e . Glöm inte att kolla inskjutningen!