Hem

   Gärdsbo-Hällby-Islingby

Jaktvårdsförening

Välkommen till GHI-

Jaktvårdsförening


Föreningens tilldelning av Kronhjort är 1 hjort, 2 hindar och 3 kalvar. Om ni skjuter hjort så meddela det så fort som

möjligt så att det kan läggas ut för kännedom.

Maila :admin@ghijaktforening.se


Samjakt för hela föreningen Lördagen 2/11 kl 08:00

Samling vid Brovagranen.

Meddela jaktledarna om du inte kan vara med.Kontakt

Datum för samjakt på älg bestämdes till 2:a november, 30:e november 14:e december och 11:e januari. 11 januari inriktas på hjort om vi har sådana oskjutna och samordnas om möjligt med områden runt oss.