Hem

   Gärdsbo-Hällby-Islingby

Jaktvårdsförening

Välkommen till GHI-

Jaktvårdsförening


Föreningens tilldelning av Kronhjort är 1 hjort, 2 hindar och 3 kalvar. Om ni skjuter hjort så meddela det så fort som

möjligt så att det kan läggas ut för kännedom.

Maila :admin@ghijaktforening.se


Nu stundar  älgjakten !!!!!

Tilldelningen är 1 tjur, 2 kor samt 5 kalvar per lag.

Kalvar skjuts oberoende av lag tills kvoten är fylld.

Kom ihåg att rapportera snabbt så vi slipper överskjutning.

Vi hoppas på en fin vecka i skogen !!!!!!!


Sammjakten i morgon:

Samling vid grushögarna kl 07:00

Kontakt

Datum för samjakt på älg bestämdes till 2:a november, 30:e november 14:e december och 11:e januari. 11 januari inriktas på hjort om vi har sådana oskjutna och samordnas om möjligt med områden runt oss.